Władze fundacji

Fundacja "SMART CZĘSTOCHOWA"

Prezes i fundator Fundacji „Smart City”

Konrad Głębocki

Dr hab. Konrad Głębocki, ur. 13.05.1972r. w Częstochowie. Profesor nadzwyczajny Politechniki Częstochowskiej. Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytutu Europejskiego Uniwersytetu Sussex w Brighton (WB) – w ramach stypendium rządu brytyjskiego. Zarówno stopień doktora jak i doktora habilitowanego otrzymał z nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Posiada doświadczenie praktyczne w zarządzaniu projektowym – m.in. kierował zespołem, który uzyskał dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE projektu modernizacji Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej za co otrzymał medal tej uczelni. Pełnił różne funkcje publiczne. Przez trzynaście lat był radnym miasta Częstochowy, w tym wiceprzewodniczącym rady oraz przewodniczącym komisji ds. rozwoju regionalnego i gospodarki. Ponadto był także posłem na Sejm RP – wiceprzewodniczącym sejmowej komisji ds. Unii Europejskiej oraz ambasadorem RP we Włoszech. W pracy naukowej specjalizuje się w zarządzaniu publicznym. W 2020 r. ukazała się monografia jego autorstwa „Nowoczesne rozwiązania i trendy w zarządzaniu miastem” w wydawnictwie Politechniki Częstochowskiej. Prowadzi wykłady na Wydziale Zarządzania PCz głównie w jęz. angielskim, w tym m.in. z Public Management (zarządzanie publiczne) oraz Trade Law (prawo handlowe). Jest koordynatorem zespołu badawczego „Nowoczesne technologie w zarządzaniu miastem”. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Częstochowie.